Advokátní kancelář poskytuje právní pomoc v oblastech:

- občanské právo
- rodinné právo, rozvody, společné jmění manželů, výživné
- správní právo


Specializace:

- ochrana průmyslového a duševního vlastnictví
- autorské právo
- softwarové právo
- domény
- ochranné známky
- ochrana designu
- ochrana osobnosti
- licenční smlouvy
- včetně zastupování před soudy, ÚPV - Úřadem průmyslového vlastnictví a v celním řízení


Formy právní pomoci:

- zastupování v řízení před soudy a jinými orgány
- udělování právních porad
- sepisování listin
- zpracování právních rozborů
- další formy právní pomoci


Životopis:

2000 - Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2001 - Rigorózní studium - Právo k nehmotným statkům a právo autorské,
           Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
2003 - Manažerství výtvarné kultury - Pedagogická fakulta ZČU Plzeň
2006 - Samostatný výkon advokacie
2007 - Ústav umění a designu ZČU - odborný asistent - předmět Autorské právo v umění
2011 - Dvouleté dálkové specializační studium v oblasti ochrany průmyslového vlastnictví
           (Úřad průmyslového vlastnictví)
2014 - Patentová zástupkyně (ochranné známky, průmyslové vzory)


Kontakt:

Bc. JUDr. Helena Zelenková, advokát a patentový zástupce
Jiráskovo náměstí 47/27
326 00   Plzeň
Mobil:     +420 722 291 711
E-mail: ottova@ak-ottova.eu


© 2014 Helena Zelenková
Webdesign and programming by Dreambound Design.

Firefox validator.w3.org Valid CSS